Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING OPTOP

Door gebruik te maken van de websites van OpToP ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik geef of verkoop je gegevens NOOIT aan derden.

In deze privacyverklaring licht ik toe welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel ik dat doe.  Deze privacyverklaring heeft betrekking op mijn websites

https://indriemaandenjeboek.nl, https://101onlinemarketingtools.nl

http://optop.nl en http://verongoemans.nl


BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik verwerk je gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en alleen voor het doel waarvoor jij ze verstrekt hebt. Alles in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

OVER MIJ

De websites zoals hierboven genoemd worden beheerd door Veron Goemans van OpToP.

Mijn gegevens zijn:

OpToP (Leiderschap, Focus, Marketing)

Veron Goemans

Blankenstraat 171

2132 RW Hoofddorp

KvK nummer: 34102243


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT

Wanneer je gebruik maakt van de Diensten/Producten van OpToP dan kan ik volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, achternaam
 • Contactinformatie: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Betaalinformatie: bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW nummer
 • Skypenaam
 • Afbeeldingen waarmee je kunt worden geïdentificeerd
 • Informatie die je vrijwillig met mij gedeeld hebt: login ID, IP-adres, feedback, aanbevelingen

In de meeste gevallen wordt alleen je voornaam en je e-mailadres verzameld. Indien relevant voor het leveren van bepaalde producten en/of diensten verzamel ik één of meer van de andere opgesomde gegevens.


DOEL WAARVOOR IK DE PERSOONSGEGEVENS OPVRAAG EN VERWERK

 • Je voornaam- en e-mailadres dat je invult op een digitaal formulier om toegang te krijgen tot een gratis weggever, een gratis webinar of een gratis training gebruik ik om je toegang te verlenen tot dat gratis product of om de door jou gevraagde informatie gratis naar je toe te sturen. Ik sla deze gegevens op in het e-mailmarketingsysteem Enormail. Je kunt je te allen tijden met één druk op de knop uitschrijven uit dit e-mailmarketingsysteem.
 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het toezenden van informatie, het delen van kennis, voor commerciële mails en retargeting voor Facebook & LinkedIn advertenties. Het betreft hier alleen de gegevens die jij hebt verstrekt via het downloaden van gratis documenten en/of het aanvragen van gratis of betaalde producten en/of diensten. Met jouw gegevens die ik via rechtstreekse mailberichten heb binnengekregen doe ik niets.
 • Je bankrekeningnummer, BTW nummer en je bedrijfsnaam gebruik ik voor het opmaken en versturen van facturen.
 • Je Skypenaam gebruik ik voor het voeren van de gesprekken die je vrijwillig met mij bent aangegaan. Je naam wordt in mijn contacten opgeslagen in het programma Skype.
 • Overig genoemde gegevens worden gebruikt voor het analyse doeleinden (Google Analytics), voor het optimaliseren van mijn producten en/of diensten en van mijn websites.


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien jij je uitschrijft voor mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Facturen met jouw gegevens bewaar ik overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.


JOUW RECHTEN

Je hebt recht op inzage van de informatie die ik verwerk en je kunt een kopie krijgen van de gegevens die ik over je verwerk. Je hebt het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Indien er wijzigingen in je gegevens moeten worden verwerkt, dan kun je dat schriftelijk aan me kenbaar maken. De wijzigingen worden binnen 4 weken verwerkt. Als je wilt dat ik je gegevens verwijder, dan kun je dat op elk moment schriftelijk verzoeken en zal ik je verzoek tijdig honoreren in overeenstemming met de AVG.


COOKIES

Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarvoor maak ik op mijn websites gebruik van verschillende soorten cookies. Zo plaats ik bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de sites. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website ConsuWijzer

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle eerder opgeslagen informatie kun je via de instellingen van je browser verwijderen.


GOOGLE ANALYTICS

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, wil ik mijn websites optimaliseren aan de hand van het gedrag van de bezoekers. Daarom heb ik op mijn sites Google Analytics geïnstalleerd. Door Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan de informatie niet naar jou als persoon herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier


SOCIAL MEDIA

Ik wil het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Daarom heb ik verschillende social media buttons op mijn websites geplaatst.

Via de links hieronder kom je bij informatie over de privacyverklaringen van de verschillende social media kanalen waar ik gebruik van maak.

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube


WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die bezocht worden via links op mijn websites. Ik kan niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelt. Ik adviseer je daarom om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.


WIJZIGINGEN

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.